เกี่ยวกับเรา

  เรียน ป.6 ม.3  ม.6 

มีงานทำ มีเทียบผลเรียนเดิมที่เรียนไม่จบ 

 หลักสูตรนอกระบบและตามอัธยาศัย 

 

สถานศึกษานี้ไม่ใช่ และไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับ กศน.

เราเป็นศูนย์การเรียน นอกระบบ จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้อง

ถูกกฎหมาย วูฒิการศึกษาที่ออกให้ สามารถนำไปเรียนต่อ  

ทำงาน  รับราชการ ได้ตามปกติ  

เรายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกคน 

 

 คุณสมบัติของผู้เรียน

1. ไม่จำกัดอายุ  (เรียนกี่เทอมขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์  

  และผลการเรียนเดิมที่นำมาเทียบ)

2. เรียนจบชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่า (ป.6) เพื่อเรียน ม,3                  

3. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) เพื่อเรียน ม.6 

4. มีประสบการณ์การทำงาน หรือผลการเรียนที่ไม่จบมาเทียบเรียนต่อ

4. มีสัญชาติไทย

 

ระยะเวลาเรียน  

ระยะเวลาเรียน  6 เดือน - 3 ปี

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์  และผลการเรียนเดิมที่ไม่จบนำมาเทียบ

 

 

  วิธีเรียน

รูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เรียนทางไกล ( ระบบออนไลน์)  อยู่ที่ไหนก็เรียนได้   

จะอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน ทุกที่คือห้องเรียน  การเรียนรู้สามารถทำได้ตลอดเวลา  

            1. เมื่อสมัครแล้วนักเรียนจะได้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าไปเรียนในระบบออนไลน์ ( LMS )    

โดยสามารถเรียนบน PC หรือบนมือถือ  เข้าเรียนได้ตลอด 24 ชม. นร.กำหนดเวลาเรียนเองตามความสะดวก

             2. ทุกวันอาทิตย์มีสอนเสริมผ่านแอป zoom 08.00-16.00 น.

             3. รวบรวมผลงาน และประสบการณ์  ใส่แฟ้มสะสมผลงาน  Portfolio  

             4. เข้าทำข้อสอบปลายภาค ( ออนไลน์ )  มารับวุฒิด้วยตัวเอง ที่ศูนย์การเรียนฯ หรือสถานที่ที่กำหนด

เพื่อรับวุฒิ  ผู้เรียนต้องเข้าสถานศึกษาเพื่อทำ work shop ก่อนจบการศึกษา

 หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องปฎิบัติตามตารางเรียน เพื่อให้จบตามเวลาของหลักสูตร


 

 

                  เอกสารประกอบการสมัคร                                                                                                                                                 

                      1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม ( ป.6 หรือ ม.3 ) จำนวน 2 ฉบับ 

                      2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป สวมเสื้อขาวเท่านั้น                                                                      

                      3. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ 

                      4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

                      5. เอกสาร บิดา - มารดา ( ทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน ) 

                          ต้องมีครบทั้งบิดาและมารดา

                                   ( ลงชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ )

       หมายเหตุ  ส่งเอกสารผู้เรียนมาให้ครบเพื่อสมัครก่อน 

       ส่งเอกสารบิดา/มารดา ตามมาที่หลังได้ ภายใน 1 เดือนหลังสมัครเรียนแล้ว

 

 

 

  วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตัวเองที่  ศูนย์การเรียนฯ 

     วันจันทร  - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 1ึ5.00 น.  

     วันเสาร์  อาทิตย์  09.00-17.00 น.  (หยุด วันอาทิตย์ และวันจันทร์ )

 2. สมัครทางไลน์ และ ถ่ายภาพเอกสารหรือแสกนเอกสาร 

     ส่งมาทางไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา และส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ตามมา 

      ส่ง อ.ณัฐธยาน์  วงค์จิรัชยา   

          51 ซ.รามอินทรา 52/1 (ซอยข้าง รพ.สินแพทย์ ) 

          แขวงคันนายาว   เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

          โทร. 0811 969 511

 


 ค่าเรียน 

ค่าเทอม ๆ ละ  6,500 บาท 

ค่าลงทะเบียนสอบเทอมละ 500 บาท

(เรียนกี่เทอมขึ้นอยู่กับอายุ ประสบการณ์  

และผลการเรียนเดิมที่นำมาเทียบ)

มีค่าลงทะเบียนกิจกรรม 900 - 1,500 บาท  

พร้อมกันในวันรับวุฒิ


 

หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง 

โทร.  0811 969 511  (LINE)  

 

  

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต  รับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร   

        ชำระเต็มจำนวน หรือไม่ต่ำกว่า 5,000  คิดค่าบริการ 3%      

             บัตรธนาคารกสิกรไทย สามรถผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน             

 ดอกเบี้ย 0.2 %/เดิอน   

 

 

เรียนจริง จบจริง 

เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถไปทำงาน 

หรือศึกษาต่อในระดับต่างๆได้ มีสิทธิเหมือนนักเรียนภาคปกติ

     

 

 

  • เรียนออนไลน์

  • เรียนออนไลน์

  • เรียนออนไลน์

  • จบการศึกษา

  • พบที่ปรึกษา

  • กิจกรรมฝึกอาชีพ

Visitors: 287,376